choroby zakaźne

babesziozy

Babeszjoza jest poważną chorobą spowodowaną uwalnianiem bakterii Babesia do krążenia , po ugryzieniu zakażonego kleszcza .

Zakażenie może pozostać bezobjawowe lub objawiać się obrazem klinicznym podobnym do malarii (osłabienie, gorączka, nudności i wymioty, ból mięśni i żółtaczka) po okresie inkubacji trwającym około 1-4 tygodni. Babeszjoza może trwać kilka dni, a czasami nawet miesiące. Czasami może wyrażać się jako ciężka, szybko śmiertelna choroba, powikłana ciężką niedokrwistością i niewydolnością nerek i układu oddechowego. Terapia opiera się na stosowaniu różnych leków, w tym klindamycyny, azytromycyny, atowakwonu i leków przeciwmalarycznych, takich jak chinina.