zdrowie prostaty

Czym jest aktywny nadzór nad rakiem prostaty?

Kiedy lekarze mówią o raku prostaty i formach leczenia raka prostaty, często odnoszą się do terminu aktywnego nadzoru .

O co w tym chodzi?

Aktywny nadzór nad rakiem gruczołu krokowego polega na okresowym monitorowaniu, za pomocą odpowiednich testów diagnostycznych, danego nowotworu i jego ewolucji w pewnym okresie czasu, bez uciekania się do żadnego szczególnego leczenia terapeutycznego.

Innymi słowy, polega jedynie na okresowym obserwowaniu, za pomocą odpowiednich testów, czy iw jaki sposób powstaje masa guza na poziomie prostaty.

Oczywiście takie podejście jest możliwe tylko wtedy, gdy rak gruczołu krokowego posiada pewne cechy, w tym: ograniczoną miarę, powolny wzrost, brak szczególnie irytującej symptomatologii i zerową moc przerzutowania.

We wszystkich innych sytuacjach lub w przypadku nagłego pogorszenia się warunków konieczne jest skorzystanie z konkretnego leku, czy to medycznego, czy chirurgicznego.