zdrowie żołądka

Czy wymioty są zaraźliwe?

Zaraźliwość behawioralna

To, że uśmiech jest zaraźliwy (w tym sensie, że nasz śmiech jest w stanie wygenerować dobry humor w ludziach, którzy na nas patrzą i odwrotnie) z pewnością nie jest nowością.

Ostatnio jednak naukowcy potwierdzili, że zaraźliwość jest również związana z innymi hałasami i postawami ciała, w tym ziewaniem i odruchami wymiotnymi.

Widząc, że osoba wymiotuje, zwykle wywołuje wymioty nawet w widzu.

Zaraźliwość mikrobiologiczna - Zakażenia przenoszone przez wymioty

Poza aspektami behawioralnymi wymioty mogą być zaraźliwe nawet w sensie mikrobiologicznym.

Typowym przykładem choroby przenoszonej przez wymioty jest wirusowe zapalenie żołądka i jelit (takie jak te utrzymywane przez norowirusa) z powodu obecności wirusów w zwróconym materiale.

Jeśli wymioty zawierają widoczne ślady krwi (krwotoczne wymioty lub krwawe wymioty) i wchodzą w kontakt z raną, oczami lub błoną śluzową, mogą być również nośnikiem różnych innych chorób, takich jak ebola lub AIDS.