badanie krwi

Pionowy profil automatyczny - VAP

Test VAP (pionowy profil automatyczny - z pionowego profilu auto) to badanie mające na celu dawkowanie lipidów we krwi, w tym: cholesterolu, lipoprotein i innych tłuszczów.

Nazwa „test VAP” została wymyślona przez prywatną firmę kardiochirurgiczną „Atherothec” w celu określenia względnej metody bezpośredniego pomiaru. Niezwykle innowacyjna metoda nie tylko pozwala na ocenę całkowitego cholesterolu, lipoprotein HDL i lipoprotein LDL, ale WSZYSTKICH lipidów i powiązanych podklas krążących, z prawdopodobnym szczegółem składnika triglicerydowego wewnątrz lipoprotein LDL.

W szczególności dzięki VAP możliwe jest zidentyfikowanie aż 15 różnych składników lipidowych, w porównaniu z 4 tradycyjnymi metodami oceny lipemii. Powinno to przełożyć się na większą wrażliwość (nawet dwukrotnie) w ocenie ryzyka zdrowotnego. Test VAP mierzy LDL bezpośrednio, w tym tak zwany „wzór wielkości cząstek”, a także VLDL, IDL i lipoproteinę A (Lp A).