narkotyki

Temozolomide Hospira - temozolomid

Co to jest Temozolomide Hospira?

Temozolomide Hospira to lek zawierający substancję czynną temozolomid. Jest dostępny w postaci kapsułek (biały i zielony: 5 mg; biały i żółty: 20 mg; biały i różowy: 100 mg; biały i niebieski: 140 mg; biały i brązowy: 180 mg; biały: 250 mg).

Temozolomide Hospira jest „lekiem generycznym”, co oznacza, że ​​Temozolomide Hospira jest podobny do „leku referencyjnego” już dopuszczonego do obrotu w Unii Europejskiej (UE) o nazwie Temodal.

W jakim celu stosuje się Temozolomide Hospira?

Temozolomide Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym. Jest wskazany w leczeniu złośliwych glejaków (guzów mózgu) w następujących grupach pacjentów:

dorośli, u których niedawno zdiagnozowano glejaka wielopostaciowego (szczególnie agresywny typ guza mózgu). Temozolomide Hospira stosuje się najpierw z radioterapią, a następnie samodzielnie;

dorośli i dzieci od trzeciego roku życia ze złośliwym glejakiem, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny, gdy guz pojawił się lub pogorszył po standardowym leczeniu. U tych pacjentów Temozolomide Hospira stosuje się w monoterapii.

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować lek Temozolomide Hospira?

Leczenie lekiem Temozolomide Hospira powinien przepisywać lekarz mający doświadczenie w leczeniu guzów mózgu.

Dawka leku Temozolomide Hospira podawana raz na dobę zależy od powierzchni ciała (obliczonej na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta) i wynosi od 75 do 200 mg na metr kwadratowy raz na dobę. Dawkowanie i liczba dawek zależą od rodzaju leczonego guza, możliwości wcześniejszego leczenia pacjenta, faktu, że lek Temozolomide Hospira stosuje się samodzielnie lub z innymi terapiami oraz od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Temozolomide Hospira jest podawany z posiłków.

Pacjenci mogą również potrzebować leku zapobiegającego wymiotom przed podaniem Temozolomide Hospira. Temozolomide Hospira należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Pełne informacje znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego (również zawartej w EPAR).

Jak działa lek Temozolomide Hospira?

Substancja czynna leku Temozolomide Hospira, temozolomid, należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych środkami alkilującymi. W organizmie temozolomid jest przekształcany w inny związek zwany MTIC. MTIC wiąże się z DNA komórki podczas fazy rozrodczej, tym samym blokując podział komórek. W rezultacie komórki nowotworowe nie mogą się rozmnażać i wzrost guza jest spowolniony.

Jak badano lek Temozolomide Hospira?

Ponieważ lek Temozolomide Hospira jest lekiem generycznym, badania ograniczono do testów mających wykazać, że lek jest biorównoważny w stosunku do leku referencyjnego o nazwie Temodal. Dwa leki są biorównoważne, gdy wytwarzają ten sam poziom substancji czynnej w organizmie.

Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem leku Temozolomide Hospira?

Ponieważ lek Temozolomide Hospira jest lekiem generycznym i jest biorównoważny w stosunku do leku referencyjnego, uznaje się, że jego korzyści i zagrożenia są takie same jak w przypadku leku referencyjnego.

Dlaczego lek Temozolomide Hospira został zatwierdzony?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) stwierdził, że w oparciu o wymogi prawodawstwa UE wykazano, że Temozolomide Hospira ma porównywalną jakość i jest biorównoważny w stosunku do Temodal. Dlatego też CHMP jest zdania, że, podobnie jak w przypadku Temodal, korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet zalecił zatem przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Temozolomide Hospira do obrotu.

Więcej informacji na temat Temozolomide Hospira

W dniu 15 marca 2010 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie preparatu Temozolomide Hospira do obrotu w całej Unii Europejskiej dla Hospira UK Ltd.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest ważne przez pięć lat i może zostać przedłużone po tym okresie.

Aby uzyskać pełne EPAR leku Temozolomide Hospira, kliknij tutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Temozolomide Hospira należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR).

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku referencyjnego znajduje się również na stronie internetowej Agencji.

Ostatnia aktualizacja tego streszczenia: 03/2010.