zdrowie serca

Kim jest kardiolog?

Kardiologia jest gałęzią medycyny wewnętrznej, która bada i leczy choroby serca (choroby serca) i naczynia krwionośne.

Kardiolog jest zatem lekarzem wewnętrznym specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (gdzie „cardio” odnosi się do serca i „naczyń” do naczyń krwionośnych).

NIEPOWTARZALNA SPECJALIZACJA KARDIOLOGA

Idąc za postępem medycyny, współczesny kardiolog jest prawie zawsze niedostatecznie wyspecjalizowany w określonym sektorze swojej dyscypliny.

Innymi słowy, oprócz tego, że jest koneserem ogólnie chorób serca i naczyń, ma dodatkowe, jeszcze bardziej specyficzne umiejętności.

Bardziej szczegółowo, obszary specjalizacji dzisiejszej kardiologii obejmują:

  • Kardiologia kliniczna dla dorosłych . Jego eksperci skupiają się głównie na diagnozie, terapii medycznej i zapobieganiu chorobom serca u dorosłego osobnika.
  • Kardiologia dziecięca . Jej eksperci zajmują się chorobami serca u dzieci.
  • Kardiologia interwencyjna . Kardiolodzy interwencyjni mają szczególne przygotowanie, które pozwala im na żonglowanie wysoce zaawansowanymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi, takimi jak angioplastyka balonowa lub angiografia wieńcowa.
  • Zaawansowana diagnostyka kardiologiczna . Jego eksperci poświęcają się przede wszystkim interpretacji testów obrazowania diagnostycznego związanych z sercem i naczyniami krwionośnymi.
Arytmetyka i elektrofizjologia serca . Eksperci tych sektorów są szczególnie zainteresowani zaburzeniami, które pojawiają się w układzie przewodzenia serca.