zaburzenia jedzenia

Anoreksja jako przyczyna śmierci

Wbrew powszechnej opinii zaburzenia odżywiania się (DCA) mogą również prowadzić do śmierci osób dotkniętych chorobą z powodu ich względnych powikłań.

Niektóre badania w literaturze wskazują, że jadłowstręt psychiczny ma najwyższy wskaźnik śmiertelności wśród innych zaburzeń psychicznych u młodych kobiet; jednak inne źródła kwestionują jego prawdziwość i zgłaszają standardowy wskaźnik śmiertelności (Standardowy wskaźnik śmiertelności - SMR) niższy niż normalny (0, 71).

- Jaki jest standardowy raport śmiertelności lub SMR?

- SMR to stosunek między liczbą zaobserwowanych przypadków śmierci a liczbą spodziewanych przypadków. W praktyce wyraża nadwyżkę (SMR> 1) lub brak (SMR <1) zgonów między badaną grupą a populacją porównawczą.

W badaniu z 2005 r. Zatytułowanym „ Wskaźnik śmiertelności z powodu jadłowstrętu psychicznego ” zbadano SMR próby pacjentów z jadłowstrętem psychicznym (AN). Czas leczenia osób zaangażowanych wynosił około dwudziestu lat (1981-2000), a analizowana grupa składa się z 954 pacjentów, z czego 326 z rozpoznaniem AN utrzymywanym w ciągu 20 lat. W przypadku jadłowstrętu psychicznego SMR wynosił 10, 5.

W przeciwieństwie do niektórych doniesień w literaturze praca ta potwierdza wysoką śmiertelność w populacji AN.