narkotyki

CODAMOL ® Paracetamol + Kodeina

CODAMOL ® to lek oparty na paracetamolu + kodeinie

GRUPA TERAPEUTYCZNA: CODAMOL ® jest wskazany w leczeniu stanów bolesnych o różnym charakterze i różnych jednostkach

Wskazania Mechanizm działaniaBadania i skuteczność kliniczna Sposób użycia i instrukcje dawkowania Ostrzeżenia Ciąża i laktacja InterakcjeWskazania

Wskazania CODAMOL ® Paracetamol + Kodeina

CODAMOL ® jest wskazany w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości bólowych i różnej wielkości.

Mechanizm działania CODAMOL ® Paracetamol + Kodeina

CODAMOL ® jest szczególnie skutecznym lekiem w leczeniu stanów bolesnych, nawet ciężkiej jednostki, biorąc pod uwagę kontekstową obecność dwóch różnych składników aktywnych o wyraźnych działaniach przeciwbólowych.

W rzeczywistości paracetamol, hamując cyklooksygenazy neuronalne i zmniejszając wytwarzanie mediatorów chemicznych, takich jak PGE2 i Bradykinina zaangażowane w genezę bólu, jest w stanie zarówno uniknąć stymulacji nocyceptorów obwodowych, jak i zwiększyć na poziomie centralnym próg bólu,

Ta aktywność jest również związana z wyraźnym działaniem przeciwgorączkowym, związanym ze zmniejszeniem syntezy aktywnych prostaglandyn w ośrodkach termoregulacji podwzgórza.

Kodeina, drugi aktywny składnik CODAMOLU®, to alkaloid opiatowy chemicznie podobny do morfiny, którego założenie i późniejszy metabolizm umożliwiają uwalnianie morfiny, która działa na poziomie centralnym na receptory opiatowe i jest w stanie przeprowadzić wrażliwą działanie uspokajające i przeciwbólowe, dzięki zahamowaniu transmisji nocyceptywnej i podniesieniu progu bólu.

Ten ostatni składnik aktywny jest również związany z właściwościami mięśni gładkich o działaniu przeciwkaszlowym i zwiotczającym mięśnie.

Obecność obu składników aktywnych w preparacie CODAMOL ® zwiększa właściwości przeciwbólowe, osiągając doskonałe wyniki w leczeniu objawów bólowych.

Zarówno paracetamol, jak i kodeina po podaniu doustnym są wchłaniane na poziomie jelitowym i rozprowadzane w organizmie.

Po ich aktywności biologicznej z okresem półtrwania wynoszącym od 2 do 3 godzin, po intensywnym metabolizmie wątrobowym zależnym od cytochromu, są one eliminowane w postaci nieaktywnych katabolitów głównie przez nerki.

Przeprowadzone badania i skuteczność kliniczna

1.PARACETAMOL + KODEINA W LECZENIU BÓLU STOMATOLOGICZNEGO

Clin Ther. 2012 styczeń; 34 (1): 138-48. Epub 2011 14 grudnia.

Randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, które pokazuje, w jaki sposób terapia paracetamolem i kodeiną może być skuteczna zarówno w leczeniu pooperacyjnego bólu zębów (ekstrakcja trzeciego zęba trzonowego), jak i bólu głowy typu napięciowego.

2 .PARACETAMOL + KODEINA W BÓLU OSTEOARTRYTYCZNYM

Chrząstka zwyrodnieniowa stawów. 2011 sierpień; 19 (8): 930-8. Epub 6 kwietnia 2011 r.

Prace przeprowadzono na około 200 pacjentach w wieku powyżej 60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów, co pokazuje, jak stosowanie CODAMOL może być skuteczne w zmniejszaniu bólu zapalnego obecnego w kolanie i biodrze.

3.PARACETAMOL + KODEINA W LECZENIU PACJENTÓW POLIRAUMATYZOWANYCH

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Jul; 14 (7): 629-34.

Bardzo interesująca praca włoska, która pokazuje, jak spożycie paracetamolu + kodeiny może być skuteczne w kontrolowaniu bólu u pacjentów z wieloma urazami, stanowiąc ważną alternatywę dla NLPZ, zwłaszcza we wszystkich przypadkach zwiększonego ryzyka krwawienia.

Sposób użycia i dawkowanie

CODAMOL ®

500 mg tabletki musujące paracetamolu i 30 mg fosforanu kodeiny.

U dorosłych spożycie 1-2 tabletek 1-3 razy dziennie jest na ogół wystarczające do zmniejszenia bolesnych objawów, nawet ciężkiej jednostki.

Wspomniana dawka powinna zostać poddana przeglądowi przez lekarza w przypadku pacjentów w wieku dziecięcym, dojrzewania, wieku lub cierpiących na chorobę nerek.

Ostrzeżenia CODAMOL ® Paracetamol + Kodeina

Terapię opartą na CODAMOL® należy traktować jako terapię krótkotrwałą, biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko chorób wątroby i nefropatii, które obserwuje się po przedłużonym przyjmowaniu tego leku.

Szczególną ostrożność należy zachować dla wszystkich pacjentów leczonych preparatem CODAMOL ® i cierpiących kontekstowo na choroby nerek i wątroby, w których częstość występowania działań niepożądanych i ryzyko przedawkowania jest znacznie wyższa.

Ewentualne pojawienie się działań niepożądanych lub brak poprawy objawowej powinny zaalarmować pacjenta, który po konsultacji z lekarzem mógłby rozważyć konieczność zawieszenia leczenia.

Ostatnie badania farmakogenomiczne wykazały obecność na europejskim terytorium cytochromowych izoform enzymatycznych szczególnie aktywnych w metabolizmie kodeiny, dzięki czemu są w stanie znacząco zwiększyć ilość katabolitów morfiny, zwiększając tym samym ryzyko toksyczności.

CODAMOL ® zawiera:

  • aspartam jako źródło fenyloalaniny, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z fenyloketonurią;
  • sodu, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów otrzymujących diety hiposodyczne;
  • sorbitol, potencjalnie niebezpieczny u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi postaciami nietolerancji fruktozy.

Obecność kodeiny w preparacie CODAMOL ® może powodować senność, przez co jazda pojazdami i korzystanie z maszyn jest niebezpieczne.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Pomimo danych z literatury są kontrowersyjne co do toksyczności płodowej kodeiny, drugiego aktywnego składnika obecnego w CODAMOL®, pokazując eksperymentalnie ryzyko depresji oddechowej płodu przy założeniu wysokich dawek w fazach przedurodzeniowych nie potwierdzonych następnie przez dane kliniczne, założenie tego leku w ciąży okazuje się jednak nie zalecane.

Przeciwwskazanie to obejmuje również kolejny okres karmienia piersią, biorąc pod uwagę zdolność kodeiny do gromadzenia się w znacznych stężeniach w mleku matki.

interakcje

Obecność CODAMOLU zarówno paracetamolu, jak i kodeiny znacząco zwiększa ryzyko istotnych farmakologicznie interakcji, takich jak zmiana profilu terapeutycznego i profilu bezpieczeństwa leku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jednoczesne przyjmowanie alkoholu, leków moczopędnych, inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II, metotreksatu, biorąc pod uwagę zdolność tych składników aktywnych do zwiększania toksyczności paracetamolu w wątrobie i nerkach.

Fenytoina, probenenid, induktory monooksygenaz i składniki aktywne zdolne do zmiany motoryki żołądka mogą z drugiej strony powodować znaczne różnice w farmakokinetyce paracetamolu.

Z drugiej strony, działanie uspokajające kodeiny może być wzmocnione przez jednoczesne przyjmowanie innych leków działających uspokajająco, takich jak pochodne morfiny, neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny i leki przeciwlękowe.

Przeciwwskazania CODAMOL ® Paracetamol + Kodeina

Stosowanie CODAMOLU® jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na jedną z jej substancji pomocniczych, niewydolność wątroby i nerek, niedokrwistość hemolityczną wysokiego stopnia, niedobór glukozy w dehydrogenazie fosforanowej glukozy 6 i niewydolność oddechową.

Działania niepożądane - działania niepożądane

Przyjmowanie preparatu CODAMOL ® mogłoby określić występowanie działań niepożądanych, których nasilenie byłoby wprost proporcjonalne do czasu trwania terapii i zastosowanej dawki.

Obecność paracetamolu może w rzeczywistości determinować pojawienie się trombocytopenii, neutropenii i leukopenii z powiązanymi konsekwencjami, biegunką i bólem brzucha, reakcjami alergicznymi zarówno na skórze (pokrzywka, rumień, wysypka) i naczyniowym (niedociśnienie), wątrobie i nefrotoksyce.

Z drugiej strony kodeina, nawet przyjmowana w dawkach terapeutycznych, może ułatwiać pojawienie się zaparć, nudności, wymiotów, sedacji, euforii, zwężenia źrenic, zatrzymania moczu, reakcji nadwrażliwości skórnej i naczyniowej, senności, zawrotów głowy, skurczu oskrzeli i depresji oddechowej.

Uwagi

CODAMOL ® może być sprzedawany na receptę.