choroby zakaźne

Ebola i ryzyko zakażenia obrzędami pogrzebowymi

Interwencje wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia obejmują bezpieczne procedury pogrzebowe, mające na celu zapobieganie skażeniu wirusem Ebola w epicentrum epidemii.

W rzeczywistości w wioskach Gwinei, Liberii i Sierra Leone zwyczajem jest mycie ciała zmarłego przed pochówkiem . Ten obrzęd pogrzebowy, bez specjalnych środków ostrożności, ułatwia kontakt z płynami ustrojowymi skażonymi wirusem Ebola, który pozostaje istotny przez co najmniej pełny tydzień po śmierci pacjenta.

Dlatego osoby, które zmarły na Ebolę, muszą być przygotowane przez personel wyposażony w odzież ochronną i rękawice, więc muszą być natychmiast pochowane.