sport i zdrowie

Postawa i dobre samopoczucie

Dr Giovanni Chetta

wniosek

Ergonomia (lub nauka o czynniku ludzkim) ma na celu działalność człowieka w odniesieniu do warunków środowiskowych, instrumentalnych i organizacyjnych, w których się odbywa. Celem jest dostosowanie tych warunków do potrzeb człowieka, w odniesieniu do jego cech i działań. Ergonomiczne systemy są obiektami, usługami i środowiskami, które dążą do zwiększenia dobrobytu i jakości życia, działając jako idealne interfejsy człowiek-środowisko.

Coraz większa ergonomia staje się ważna w społeczeństwie, które popycha człowieka do postaw i stylów życia, które nie są zbyt naturalne, a zatem niezbyt fizjologiczne. W swojej długiej ewolucji, trwającej setki milionów lat, poczynając od czworonogów po doskonałych piechurów i dyskretnych wspinaczy, dziś człowiek wydaje się paradoksalnie odwracać sens ewolucyjnego marszu, przyjmując nawyki życia, które prowadzą go do „zwijania się” coraz bardziej o sobie pod wpływem stresu środowiskowego i psychicznego.

Uzyskane do tej pory wyniki potwierdzają posturologiczne podejście ergonomiczne, choć wiele pozostaje do zrobienia i odkrycia. Profesjonalna współpraca między różnymi specjalistami, również przeszkolonymi w dziedzinie posturologii i ewolucji technologicznej, będzie podstawą postępu w tym fascynującym i wielopostaciowym temacie.

Niezbędna bibliografia