szczepienia

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: dostępne szczepionki

Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) jest odpowiedzialny za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 5 lat iu osób starszych, a także u osób z przewlekłymi i wyniszczającymi stanami patologicznymi, które mogą sprzyjać wystąpieniu choroby.

Przeciw Streptococcus pneumoniae są obecnie dostępne dwa rodzaje szczepionek, zarówno składających się tylko z części mikroorganizmu, jak i definiowanych jako wielowartościowe, ponieważ chronią przed wieloma serotypami bakterii.

Skoniugowana szczepionka pneumokokowa (7-wartościowa) składa się z 7 serogrup odpowiedzialnych za 89% postaci pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w okresie niemowlęcym, sprzężonych z białkiem nośnikowym (anatoksyna błonicza). Jest podawany domięśniowo; liczba wymaganych dawek zmienia się w zależności od wieku, w którym rozpoczyna się cykl szczepień.

Polisacharydowa (23-walentna) szczepionka przeciw pneumokokom składa się z polisacharydów obecnych na zewnętrznej ścianie 23 najczęstszych serotypów bakterii patogennych; zaszczepia się podskórnie lub domięśniowo i wystarcza pojedyncza dawka.